Pěvecký sbor

10.03.2016 09:41:47

Pěvecký sboreček MŠ Ohrada vznikl 1.ledna 2005. Letos zahajuje již svoji dvanáctou sezonu. V jeho řadách se vystřídalo více než dvě stě zpěváčků-a to z jediné mateřské školy. Dnes zpívá čtyřicet dětí.

Sbor vede učitelka MŠ Ohrada a zároveň též sbormistryně vsetínského ženského pěveckého sboru PSVU Marie Skalková, která při práci s dětmi využívá své dlouholeté zkušenosti z vlastní sborové, pěvecké a hudební praxe i z odborných školení a seminářů našich předních pedagogů a umělců.

Výuka zpěvu předškolních dětí je velmi specifická a musí zohledňovat zvláštnosti a možnosti dané věkem dětí. Hravou formou provádíme hlasovou výchovu, při níž sledujeme vytváření zdravých pěveckých návyků, správné dýchání, výslovnost, intonaci, cit pro rytmus, rozšiřování hlasového rozsahu. Nedílnou součástí práce s tak malými dětmi je pohyb a hra na dětské bicí nástroje, kterými doprovázíme některé skladby. Při vystoupení na veřejnosti se děti také učí zvládat trému z velkého počtu posluchačů a z obrovských prostor koncertních sálů. Podporujeme tím zdravé sebevědomí a děti získají obrovský vklad do dalších let.

Výkony dětí byly vysoce hodnoceny na soutěžích pěveckých sborů Chrám i tvrz, M. Skalkové byla udělena zvláštní ocenění odborné poroty za rozvoj hudebnosti dětí předškolního věku. Potěšilo nás také uznání a obdiv sbormistrů, kteří pracují se staršími zpěváčky.
Naši zpěváčci se zúčastnili festivalu Mateřinka ve Valašském Meziříčí, Zlínského škrpálku v sále kongresového centra ve Zlíně, vystupovali na Akademiích vsetínských mateřských škol, zpívali na koncertě Jitky Zelenkové i s Hudbou hradní stráže, na festivalu Ženská srdce. Sboreček spolupracuje se ZUŠ v Karolince a již tradičně se účastní Májového karolinského zpívání … Děti svými hlásky a muzicírováním přinášejí radost v Domově pro seniory, při vítání občánků, významných akcích města, předvánočním programu Domu kultury i slavnostních setkáních různých organizací.

Milí malí zpěváčci, přejeme vám hodně úspěchů a těšíme se na vaše radostné písničky!

Kolektiv z MŠ Ohrada

Akce na měsíc Květěn 2016

04.05.2016 13:31:55

Akce na měsíc květen 20163.5. slavnostní besídka ke Dni matek- II a III. třída

4.5. slavnostní besídka ke Dni matek- I. třída

5.5. plavání- předškoláci

10.5. vystoupení dětí ze II. třídy v Diakonii Harmonie

11.5. hvězdárna- předškoláci

12.5. plavání – předškoláci

19.5. plavání - předškoláci

24.5. školní výlet II a III. třída- Lešná u Valašského Meziříčí-
téma - Procházka se zámeckým zahradníkem

26.5. plavání
Dle počasí vybereme termín na školní výlet, který chystáme pro děti z I. třídy- do Semetína na farmu


Krásné prožívání májových dnů Vám přejí všichni zaměstnanci z MŠ Ohrada.


Jídelníček

30.5.

snídaně:cizrnová pomazánka,chléb,rajče,granko

oběd: pol.čočková, rybí filé na šlehačce se sýrem a šlehačkou,bramb.kaše,ovocné pití

svačina: zeleninový talířek,knuspi chléb,čaj